Strømbrudd og planlagte utkoblinger

Her finner du kart som viser hvor vi har brudd på strømforsyningen og hvor vi planlegger arbeid på nettet som krever utkobling. Du vil også motta sms, forutsatt at vi har rett kontaktinformasjon.

Driftsmeldinger
Innhold og driftsmeldinger som blir lagt ut på vår Facebookside vil også bli vist nedenfor.