De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre automatiske strømmålere. Derfor får alle nye målere med en rekke nye fordeler:

• Du får bedre informasjon om strømforbruket ditt.
• Du slipper fortsatt å lese av strømmen.
• Den nye måleren leser av strømforbruket hver time, mens den gamle måleren leste av forbruket langt sjeldnere.
• Med hyppige målinger får du bedre oversikt over strømforbruket ditt, og en mer presis faktura.

Måleren varsler strømbrudd
Den nye måleren gjør det mulig for nettselskapet å oppdage – og lokalisere strømbrudd, slik at du kan få strømmen raskere tilbake.

Tilrettelagt for fremtidige løsninger
Måleren kan kobles opp mot nye typer energistyresystemer, som blant annet kan styre varmtvannstank og regulere varme. Kunder som ønsker å benytte slikt tilleggsutstyr, står fritt til å velge leverandør.