HAN porten er normalt stengt men kan åpnes etter søknad til nettselskapet av registrert nettkunde.

Nettkunde må opplyse om hvilket målernummer og anleggsadresse det gjelder.

Nettkunden er selv ansvarlig for at ikke uvedkommende får tilgang til HAN porten når den er åpen.

For mer info klipp på lenken ams-han.no og nve.no