6.9.17 Startet Varanger KraftNett AS med utrulling av AMS Automatiske strømmålere.