​Varanger KraftNett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Toll- avgiftsdirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon /fritak fra denne særavgiften.

Vi viser til Forskrift om særavgifter, kap. 3-12, samt årsrundskriv fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Dokumentasjonen skal fornyes hvert år.

Vi ber dere fylle ut skjema med nødvendig opplysninger og sende dette til oss:

Varanger KraftNett AS

Postboks 704

9815 Vadsø