6.9.17 Startet Varanger KraftNett AS med utrulling av AMS Automatiske strømmålere.

2.1.18 Har nettselskapet rullet ut 31% av måleparken i vårt forsyningsområde