Sluttbrukere på alle nettnivå kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd som varer mer enn 12 timer:

 a) Kr 600 for avbrudd t.o.m. 24 timer
b) Kr 1.400 for avbrudd over 24 timer t.o.m. 48 timer
c) kr 2.700 for avbrudd over 48 timer t.o.m. 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer. Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Klikk her for å lese hele dokumentet.

bla. (PDF, 140KB)