AMS (Automatiske strømmålere)

Trykk her for mer informasjon

Hva er E-faktura?
Strømregningen din blir sendt direkte til din nettbank. Med avtale om E-faktura blir fakturaen tilgjengelig direkte i din nettbank. Betaling skjer når du har godkjent regningen.

Hvordan opprette E-faktura?
E-faktura oppretter du i din nettbank eller ved å kontakte banken.

Hvordan bestille abonnement/si opp abonnementet?
For å bestille abonnement trenger nettselskapet:
• Målernummer
• Måleravlesning
• Startdato
• Navn
• Fødselsdato
• Telefonnummer
• Fakturaadresse
• E- postadresse

For å avslutte abonnementet trengs:
• Målernummer
• Avlesningsdato
• Sluttdato
• eventuelt ny adresse
• Hvem skal abonnementet overføres til

Dette meldes til nettselskapet via telefon 78 96 26 10 eller epost kundeservice@varanger-kraftnett.no.

Hva er Avtalegiro?
Strømregningen blir trukket direkte fra din konto uten at du trenger å godkjenne først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår purringer.
Kan Avtalegiro kombineres både med E-faktura og Fakturavarsling? Ja, begge kombinasjoner er mulig. Ta kontakt med din bank eller gå i nettbanken din for å ordne dette.

Hvordan opprette Avtalegiro?
Avtalegiro oppretter du i din nettbank eller ved å kontakte banken.

Hvordan opprette Fakturavarsel?
Fakturavarsel opprettes ved å ta kontakt med oss på kundeservice@varanger-kraftnett.no eller telefon 78 96 26 10

Hvorfor Elektroniske betalingsmåter?
Elektroniske betalingsmåter gjør betalingen enklere for deg og bidrar effektivt og positivt til miljøet.

Hvilke kontonummer kan brukes til betaling av strømregning?
Konto for betaling av strømregninger: 4750.63.85438 - Husk KID-nummeret eller kundenummer/fakturanummer.

Hvor og hvordan kan jeg levere måleravlesning?
Måleravlesning leveres med SMS, telefon eller på "Din side" på våre nettsider:
• SMS - Motta påminnelse på mobilen og ved å sende VAKM målerstand til 26166. Tjenesten bestiller du selv på "Din side", under "Min profil" kan du velge varsel via mobiltelefon. Du kan også ta kontakt med kundeservice for å aktivere tjenesten.
• På Nett – Registrerer måleravlesningen på "Din side".
Pålogging gjøres med kundenummer og pin-kode som du finner på din faktura.

Hvor stor blir min neste strømregning?
Legg inn din måleravlesning på Din side på Varanger-kraft.no. Klikk på prøveavregning.Hvor stor blir min neste strømregning?

Hva er Fakturavarsling?
Vi sender faktura direkte til din e-post. Du velger selv om du vil benytte denne til betaling i nettbank eller ta utskrift for å betale i bank.

Hvordan logger jeg inn i Din side?
Du logger deg inn på din side med kundenummer og pinkode. Disse finner du på giroen.

Dersom du ikke får til så ta kontakt på telefon 78 96 62 10

Hva påvirker kraftprisen?
Kraftprisen påvirkes både kortsiktig (spot) og langsiktig (forventninger / prisene i terminmarkedet) fra dag til dag. Informasjonmengde og kompleksitet har økt betydelig i kraftmarkedet, og det er viktig å overvåke alle faktorer som påvirker kraftprisen.

De viktigste faktorene er: 
Temperatur / forbruk (de neste 10 dager, forbruksøkning fra år til år) 
Nedbør/tilsig (hvor mye, sted, tilsigsområde) 
Magasinfylling (type magasin viktig) 
Snømengder / akkumulering 
Produksjonskostnader (for de ulike energikildene) 
Planlagt kraftutbygging -Revisjoner av kraftverk 
Kabelforbindelser: eksisterende og planlagte 
Kraftpris på substitutter (andre energikilder som olje, kull etc.) 
Kraftpris i Tyskland, Polen, Russland (import/eksport) 
Politikk (avgifter, utbygging, miljø, lover)

Strøm til hus eller hytte?

Slik går du frem;
1.Marker husets/hyttas beliggenhet på et kart. Send henvendelsen med følgeskriv med gårds/ bruksnummer, kundens navn, adresse og tlf. til Varanger KraftNett v/ planavdelingen, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø. 
2.Varanger KraftNett sender et svar til kunden, med opplysninger om hva som må til for å få strøm til huset/hytta, eksempelvis behov for graving, linjebygging, forsterkning av eksisterende nett, og hva kunden kan påregne av kostnader. 
Kontakt et av våre avdelingskontor eller vårt kontor i Vadsø, eventuelt kommunen du bor i, for å få kart.

Øking av kapasitet (Mer strøm)

For å få økt kapasitet bees dere kontakte installatør som på vegne av dere sender Varanger KraftNett en forhåndsmelding hvor dem beskriver effektbehovet.

Strømregningen - dette betaler du for
Strømregningen består av to deler:
Nettleien viser hva det koster å overføre kraften fram til deg som kunde. Den ene delen består av et fastledd - et fast årsbeløp, og den andre delen er et energiledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien er utarbeidet etter retningslinjer gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). NVE fungerer som kontrollmyndighet og klageinstans for overføringsprisene.
 
Kraftprisen er den delen du selv kan påvirke. Den viser hva det koster å kjøpe kraft hos oss. Det er mulig å inngå avtaler på kraftprisen. Ønsker du å vite mer om våre kraftpriser kan du kontakte kundeservice for nærmere informasjon eller sjekke kraftprisavtalene her på nett.

Hva hvis lynet slår ned, og utstyr blir ødelagt?
Lynnedslag kan ofte være dramatisk. Selv om vi har en vernekjede som skal beskytte egne og kunders anlegg mot følgeskader pga. lynnedslag, opplever vi fra tid til annen slike skader. Når det går ut over husinstallasjoner, oppleves det ofte svært dramatisk, med blått lys i stikkontakter og ”eksploderte” sikringskap. Lynnedslag og virkningene av dette er forhold som VKN ikke kan kontrollere. Derfor er heller ikke VKN ansvarlig ved skader som følge av lynnedslag. Opplever man som kunde at elektriske apparater eller andre ting i huset skades under tordenvær, skal man kontakte eget forsikringsselskap.

Skader som følge av unormale spenningsforhold
Dersom kunden oppdager unormale spenningsforhold, må VKN kontaktes, slik at vi får utbedret problemet. Om det har oppstått skade som følge av unormale tilstander, skal også forsikringsselskapet kontaktes. Saksbehandling og erstatningsnivå vil da avgjøres av vårt og kundens forsikringsselskap.

Svært langvarige avbrudd

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen per målepunkt er:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer