Stortingsflertallet ba fredag 17.desember 2021 nettselskapene i Norge å utsette innføringen av ny nettleiemodell som opprinnelig var bestemt ved årsskiftet. Varanger KraftNett følger Stortingets anmodning.

Varanger KraftNett har derfor besluttet å videreføre dagens nettleiemodell fra nyttår.

Det er varslet en prisøkning fra myndighetene, uavhengig av nettleiemodell. Den er ikke lagt inn for husholdningskunder, hyttekunder og næring under 100 000 kWh fra 1.1.2022. Det må derfor påregnes en prisøkning senere i 2022. Den aktuelle nettleiebrosjyren kan du finner her (PDF, 200KB).