Skjema - Søknad om utbygging

Felles saksopplysninger

 

Felles saksopplysninger

Søknaden sendes på vegne av

Kontaktperson som representerer søker

Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer

Anleggets lokalisering

Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg? *