Nye rutiner fra 1 juni 2020 ved behandling av Installatørmelding.

 Som en konsekvens av endrede krav fra myndighetene og behov for å forenkle vår saksbehandling vil vi innføre noen absolutte krav til hvilke opplysninger vi må ha i/sammen med installatørmeldingen.

 Krav til meldingen ved nye anlegg:

  • Gnr og bnr
  • Adresse dersom det er opprettet.
  • Beskrivelse av hva bygget skal brukes til (tilleggsopplysninger). Er det bolig eller rekkehus, Kontorer eller forretninger osv.
  • Kart som viser hvordan bygningen er plassert og hvor inntaket ønskes plassert.

Krav til meldingen ved eksisterende anlegg:

  • Målernummer
  • Adresse
  • Beskrivelse av endringene som utløste krav til installatørmelding
  • Ved skift av inntak vedlegges et kart som viser hvor plassering av nytt inntak er tenkt.

 For utfyllende informasjon se dokumentet "krav til melding - Informasjon til installatørene"

Henvendelser til måling og tilknytning kan gjøres til: installatormelding@varanger-kraft.no