Alle inngrep i målerinstallasjonen, samt nymontasje av anlegg, skal meldes til Varanger KraftNett AS(VKN) elektronisk via vår meldingsweb, eller på egnet skjema før igangsettelse av arbeidet. Jfr. FeL § 14. Skjema fås utleverert ved henvendelse til installatormelding@varanger-kraft.no

Fagbrev elektriker:

De samme kravene gjelder nettkunder med fagbrev og godkjent praksis som kan være faglig ansvarlig for deres egen juridiske boenhet.

Ren

Varanger KraftNett AS benytter REN som standard.
All arbeid utføres i henhold til disse ren bladene.
Se egen meny ren blad.