Staten har valgt en linje hvor det er gjennomsnittsprisen i løpet av måneden som skal danne grunnlaget for om kompensasjonen slår inn eller ikke. I vårt prisområde (NO4) var gjennomsnittlig timepris i desember 60,68 øre. Gjennom kompensasjonsordningen skal staten dekke 55% av timeprisen over 70 øre. Ved en gjennomsnittspris på 80 øre, vil man da få dekt 5,5 øre pr. kilowatt slik ordningen er i dag. Dette gjelder husholdningskunder og boligselskap.