info_alert
Strømutkobling i Pasvik
På grunn av arbeid i Høyspentnettet vil det bli strømutkobling i Pasvik. Nettet vil utkobles Mandag 26.04.2021 fra kl 23.00. til 04.00 Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden, og kan bli innkoblet før tiden. Det tas værforbehold. Følgende nettstasjoner vil bli berørt; 112430 Bjørkly, 112439 Mellesmyr, 112445 Laugen, 112428 Framnes, 112427 Skrøytnes, 112433 96 Høyda, 112426 Bjørkmyr, 112435 Øverli, 112436 Grotten, 112434 Nedre Stenbakk, 112437 Øvre Stenbakk, 112469 Nedre Melkefoss, 112477 Hulderheimen, 112438 Melkefoss, 112442 Melkefoss utløp, 112439 Pasvik Mek, 112468 Nedre Sameti, 112440 Sameti, 112475 Skogfoss nedre, 112441 Husmoselv, 112443 Pasvik Handel, 112487 Øvre Skogfoss, 112444 Skogfoss v kraftstasjon, 112472 Lindarheim, 112447 Krokvik, 112449 Kobbfoss, 112480 Krokviknesset, 112448 Nordheim, 112450 Skjellbekken, 112451 Bjørkåsen, 112452 Norvestbukta, 112489 Øvre Nordvestbukt, 112455 Emanuelbekken, 112454 Morud, 112484 Øvre Morud, 112486 Lyngklumpen, 112453 Skogly, 112456 Steinbekken, 112459 Ellentjern, 112458, 112458 Ellenelva, 112461 Gjøkåsen, 112463 Gjøkbekken, 112464 Nyrud, 112481 Lyngmo, 112482 Noatun.

info_alert
Strømblink på Svanvik i Pasvik
På grunn av arbeid i Høyspentnettet vil det bli strømblink på opptil 30 min på Svanvik i Pasvik. Strømblinket vil utføres 26.04 ca 22.30 og 27.04 ca 04.30 Det tas værforbehold. Følgende nettstasjoner vil bli berørt; 112421 Svanvik, 112457 Mostadfeltet, 112470 Svanvik samvirkelag, 112488 GSV Svanvik, 112432 Forsøksgården, 112490 Utnes, 112422 Svanvik kapell, 112431 Folkehøyskolen, 112479 Bjørklund, 112424 Bjørnsund1, 112567 Bjørnsund2

info_alert
Strømutkobling Ropelv-Renøysund 21.04. fra 08.30 til 14.00
På grunn av arbeid i Høyspentnettet vil det bli strømutkobling i Roplev og Renøysund. Nettet vil utkobles Onsdag 21.04.2021 fra kl 08.30 og ca kl 13.30 Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden, og kan bli innkoblet før tiden. Det tas værforbehold. Følgende nettstasjoner vil bli berørt; Rødberget, 112616 Ropelv Smolt, 112614 Bakkejord, 112619 Kattberget, 112620 Lille Ropelv, 112621 Marinsnes, 112622 Stensland

info_alert
Strømblink Jakobsnes-Ropelv-Renøysund den 21.04. 2021 ca klokken 08.30 og ca klokken 13.30
På grunn av arbeid i Høyspentnettet vil det bli strømblink på opptil 30 min i Svartaksla (fra Sibblund), Jakobsnes, Lyngberget, Ropelv og Renøysund. Nettet vil kobles Onsdag 21.04.2021 ca kl 08.30 og ca kl 13.30 Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden, og kan bli koblet før tiden. Det tas værforbehold. Følgende nettstasjoner vil bli berørt; 112604 Sibblund, 112608 Nilsbekken, 112606 Soltun, 112607 Lisbethnes, 112613 Stormyra, 112611 Ytre Lid, 112612 Lyngberget, 112615