info_alert
Planlagt strømstans Maggadalen-Høybuktmoen (GSV) 15. November 2018 fra kl. 08.30 til 15.30
I forbindelse med arbeid blir det strømstans på følgen strekning. Maggadalen-Høybuktmoen (GSV) Torsdag 15.november. fra kl. 08.30 til 14.30: Garnisonsbakken og Kantine GSV får en utkobling på en halv time fra kl. 08.30 til kl 09.00. Berørte kunder får SMS. Linjen må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere en annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding 78 96 26 99

info_alert
Planlagt strømstans Strømmen øst
På grunn av arbeid blir det strømstans på følgende strekning. Strømmen øst. Dette innbefatter de som er tilkoblet i Maggadalen. Tirsdag 29.09.18 fra klokken 09.00 til 15.00. Linjen må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere en annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding 78 96 26 99

info_alert
Planlagt strømstans Høybuktmoen
På grunn av arbeid blir det strømstans onsdag 19.09.18 fra klokken 08.00 til kl. 12.00 på kretsen til Gudmundlia og Befalsmesse GSV. Det er kun kunder tilknyttet disse kretsene som blir berørt. Linjen må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere en annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding 78 96 26 99.

info_alert
Planlagt strømstans Høybukta-Revnes
På grunn av arbeid blir det strømstansen fra ytre del av Høybukta til og med Revnes i følgende tidsrom: Mandag 20. august 2018 fra kl. 11.00 til kl. 18.00 og tirsdag 21. august 2018 fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Linjen må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere en annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding 78 96 26 99